Strona główna1 » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zwrot

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie:
  1. elektronicznej - przesyłając na adres: kontakt@tobiesobie.pl;
  2. pisemnej - przesyłając na adres: Łukasz Grobelny Pruszków 05-800 ul. Żytnia 29.
 4. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy.
 5. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Bieg terminu 14 dni na odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia otrzymania zamawianych Produktów przez Klienta lub osobę wskazaną przez Klienta.
 7. Klient jest zobowiązany odesłać zamawiane Produkty bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej Umowy sprzedaży.
 8. Zwracany Produkt prosimy przesłać na adres: Łukasz Grobelny Pruszków 05-800 ul. Żytnia 29.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Koszt przesyłki zwrotnej Produktu ponosi Klient.
 11. Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (za Dostawę od Sprzedawcy do Klienta), w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu z powrotem lub Dostawy przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient w transakcji pierwotnej, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.
 13. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru (Dostawa od Sprzedawcy do Klienta) inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi różnicy między wartością wybranej przez niego dostawy, a najtańszym sposobem zwrotu.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

Formularz zwrotu dostępny w Regulaminie

 

Reklamacja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Wadą fizyczną Produktu jest jego niezgodność z Umową sprzedaży w sytuacji, gdy Produkt: 
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Produktu;
  2. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu Umowy sprzedaży, a nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Produktu, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
 4. Nie stanowią o niezgodności towaru z Umową sprzedaży różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego Produktu, a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.).
 5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży Klient może składać pisemnie reklamację zawierającą opis niezgodności na adres: Pruszków 05-800, ul. Żytnia 29, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@tobiesobie.pl. Klient powinien wówczas odesłać Sprzedawcy reklamowany Produkt na adres: Pruszków 05-800, ul. Żytnia 29.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania w w.w wersji oraz reklamowanego Produktu i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
 7. Sposoby rozpatrzenia reklamacji:
  1. odstąpienie od Umowy sprzedaży, czyli zwrot Produktu przez Klienta do Sprzedawcy oraz zwrot kosztów Produktu i kosztów Dostawy Klientowi przez Sprzedawcę;
   • Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (za Dostawę od Sprzedawcy do Klienta), w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu z powrotem lub Dostawy przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
   • zwrot płatności nastąpi przy użyciu przelewu na numer konta bankowego podany przez Klienta;
  2. wymiana Produktu na ten sam Produkt wolny od wad;
   1. w przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Produktu, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Produktu bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca;
  3. wymiana Produktu na inny w tym samym przedziale cenowym;
   1. w przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Produktu, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Produktu bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca;
  4. obniżenie ceny Produktu z wadą (do ustalenia bezpośrednio ze Sprzedawcą).
 8. Brak odpowiedzi Sprzedawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.

Formularz zwrotu dostępny w Regulaminie

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl